Historien bag Ceramo

Mindre brændstof, bedre acceleration, mindre Co2

CERAMO POWER.

 

I slutningen af 90’erne kom der i Japan stor fokus på luftkvalitet og forurening af luften. Navnlig i kraft af store mængder emissioner.

Som reaktion på den stigende forurening skærpede den japanske regeringen kravene overfor emissions niveauer. Ligesom vi I stigende

grad oplever her I Europa.

Navnlig transportfirmaer blev ramt af at skulle efterleve disse regulative.

 

Små og mellemstore virksomheder havde store udfordringer ved at efterleve de skærpede politiske krav. Bl.a. økonomisk.

De dannede derfor et fællesskab for at udvikle en teknologi.

Mr. Koyama fortsatte det arbejde, som var begyndt, og udviklede Ceramo Power til optimering af motorens forbrænding.

 

Ceramo er sidenhen patenteret i 7 forskellige lande. Herunder USA, EU, Japan m.fl.

 

 

Copyright ©all rights reserved Ceramo Power Danmark S.M.B.A Tlf: 21371058 / 23389057 Email: info@ceramo.dk Web: www.ceramo.dk CVR: 34 57 83 46